Handleiding NDFF-invoerapp (Android en iPhone)

Handleiding NDFF-invoerapp

De mobiele NDFF-invoerapp is beschikbaar voor Android en iPhone en stelt u in staat uw mobiele veldwaarnemingen op te slaan en te uploaden naar uw NDFF-portaal en Telmee.

Installatie

U vindt de App NDFF invoer in Google Play en App Store als u zoekt op NDFF. Installeer de App op uw telefoon of tablet.

Inloggen

Gebruik de inloggegevens voor uw portaal/Telmee bij de aanmelding na het opstarten van de App. Na een succesvolle aanmelding krijgt u of de keuze voor uw portaal of portalen waarop u een account heeft. Na bevestiging van uw keuze wordt, indien beschikbaar default uw inbox op het portaal als map ingesteld. U kunt deze instelling indien nodig aanpassen in het menu-item instellingen. Indien u in het veld geen dataverbinding heeft is het raadzaam de benodigde soortgroepen van uw voorkeuze direct al te installeren.

Soorten-lijsten

U kunt zelf kiezen van welke soortgroepen u de lijsten wilt downloaden. Direct na succesvolle aanmelding kunt komt u in het scherm voor downloaden van de soortenlijsten. Daarna kunt u al direct aan de slag met het vastleggen van uw waarnemingen.

U kunt de soortenlijsten later nog downloaden of verwijderen onder het menu-item instellingen -> soortgroepen. Ook tijdens het invoeren van waarnemingen kunt u tussendoor nog soortgroepen toevoegen of direct de mogelijkheid om soortenlijsten te downloaden.

Wanneer u de pagina met soortgroepen naar beneden sleept worden (indien u een actieve dataverbinding hebt) de soortenlijsten bijgewerkt. Wanneer u de taalinstelling heeft gewijzigd worden op dat moment ook de soortnamen bijgewerkt naar de nieuw ingestelde taal.

Waarnemingen invoeren

Na het downloaden van soortenlijsten kunt u direct aan de slag met invoeren van waarnemingen. De locatie wordt default gezet op de GPS-locatie (zet deze dus wel aan!) en datum wordt bepaald vanuit de standaard-datum en tijd op het mobiele apparaat.

Na het intypen van 3 karakters wordt een soortenlijst opgebouwd van soortennamen die voldoen aan de gevraagde. De soortenlijst wordt steeds verder verfijnd als u door typt. Het is niet noodzakelijk om de soortgroep als filter in te stellen, het helpt echter wel bij het sneller een korte lijst te krijgen van soorten die voldoen aan het gevraagde.

U kunt delen van soortnamen en een spatie gebruiken om tot een snellere lijst te komen. Wanneer u dagvlinders heeft gedownload volstaat bijvoorbeeld het typen van “gr ko” om het groot koolwitje al binnen de eerste soorten van uw voorkeur te krijgen. Het typen van “gead” volstaat bijvoorbeeld om een lijst van alle geaderde witjes te krijgen.

De overige informatie van de waarneming staat default ingevuld en kunt u indien nodig aanpassen, zoals aantal en gedrag. Standaard staan geslacht, activiteit en  stadium als extra velden tot uw beschikking. Wilt u meer informatie van de waarneming specificeren, kies dan voor de optie “Toon alle velden” . U kunt uw voorkeuren voor de standaard getoonde velden aanpassen naar uw voorkeur in de menu-optie Instellingen -> Velden.

Wanneer de minimaal benodigde velden voor een waarneming zijn ingevuld wordt de knop Opslaan groen en kunt u na een klik op deze knop direct verder met uw volgende waarneming.

Na het opslaan van uw waarneming wordt de lijst van laatste gekozen soorten altijd bijgewerkt. Deze lijst is zichtbaar indien u klikt op het tekst vak “Kies een soort”.

Waarnemingen uploaden en wijzigen

Indien er een dataverbinding actief is wordt uw waarneming direct geüpload na het opslaan, ook direct nadat u de waarneming eventueel nog wijzigt.  Werkt u offline, zorg dan dat u wanneer u een dataverbinding heeft (WIFI/G3/G4) alle waarnemingen worden geüpload.

U kunt de waarnemingen automatisch laten uploaden door de App na opslaan of wijzigen van een waarneming. U kunt dit instellen in de menu-optie Instellingen -> Direct uploaden naar NDFF ALTIJD. Default staat deze instelling WIFI.

Via de menu-optie Mijn waarnemingen  krijgt u een overzicht van uw opgeslagen waarnemingen die u heeft gedaan met deze mobiele device.  De recentste waarneming staat bovenaan.  Op deze pagina U kunt waarnemingen individueel selecteren of kiezen voor selecteer Alle waarnemingen. Na de selectie verschijnt onderin de pagina de mogelijkheid om de geselecteerde waarnemingen te uploaden en te verwijderen. Wanneer een waarneming succesvol is gewijzigd wordt het wolkje groen.

U kunt een waarneming wijzigen door de waarneming naar links te vegen (swipen). Rechts van de waarneming komt dan de oranje-menuoptie om de waarneming te wijzigen. Na wijziging moet de waarneming opnieuw worden geüpload. Heeft u een dataverbinding actief, dan gebeurt dit na wijziging automatisch en wordt het icoontje in het waarnemingenoverzicht direct weer groen.

Foutmeldingen bij upload van waarnemingen

Indien uw telefoon geen verbinding heeft (data/WIFI) en u probeert de waarnemingen te uploaden, dan krijgt u de melding Offline. Het kan gebeuren dat uw waarneming bij het uploaden een fout geeft. Er verschijnt dan een uitroepteken met een getal bij de waarneming. Wanneer dit getal ligt tussen 400 en 405 kan de waarneming niet worden geüpload vanwege een authenticatiefout. Is de foutmeldcode tussen de 500 en 505 dan kunt u nogmaals later proberen de waarneming te uploaden.

Waarnemingen naar verschillende mappen

Wilt u gedurende uw veldbezoek uw waarnemingen in andere mappen opslaan? Dat kan. In de menu-optie Instellingen -> Map kunt u (ook offline!) uw map wijzigen. Waarnemingen worden geüpload naar de map die ingesteld stond op het moment dat u de waarneming voor het eerst heeft opgeslagen.

Wisselt u van project, dan is wél een actieve dataverbinding noodzakelijk, omdat dat een verversing van de mappenlijst tot gevolg heeft.

Heeft u (recent) een nieuwe map aangemaakt of rechten gekregen op een nieuwe map in een project? Wanneer u online bent wordt de mappenlijst ververst als u in het Instellingen-scherm klikt op het veld voor de MAP.

Offline kaarten

Werkt u veel offline? Zorg dan dat u van de gebieden waar u waarnemingen wilt doen vooraf de kaarten offline beschikbaar maakt op uw telefoon. U kunt dit doen in de menu-optie Instellingen -> offline kaart.

Wisselen van gebruiker

Indien u meerdere NDFF-waarnemer-accounts heeft en deze wil gebruiken op dezelfde telefoon of tablet, zorgt u er dan voor dat eerst alle waarnemingen van de vorige gebruiker volledig zijn geüpload. Na aanmelding van een nieuwe gebruiker op het apparaat gaan de gegevens van de vorige gebruiker verloren! Bent u afgemeld op de App en meldt u zich op hetzelfde apparaat aan met het laatste actieve account, dan blijven de oude gegevens van de laatste gebruiker gewoon bewaard.

Bij aanmelding op een nieuw account volgt altijd eerst een waarschuwing dat de gegevens van de vorige gebruiker worden verwijderd.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.