Jaarverslag validatie 2015

De validatieteams voor de NDFF zijn van groot belang voor de kwaliteit van de NDFF. Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten die de validatieteams afgelopen jaar hebben verricht.

Dit project omvat het structureel onderhouden van de NDFF validatieteams die in
2015 actief waren met de validatie van de waarnemingen die bij de NDFF niet door de automatische validatie zijn gekomen. Dit rapport geeft een overzicht van deze behaalde resultaten in de handmatige validatie die voor 22 soortgroepen zijn uitgevoerd.

In 2015 waren de 16 validatieteams actief op zowel het validatieportaal van de
NDFF als op Waarneming.nl. Deze teams dekken nog niet alle soortgroepen en beperken zich tot: vogels, vaatplanten, dagvlinders, reptielen/amfibieën/vissen, macro-nachtvlinders, micro-nachtvlinders, libellen en zoogdieren, sprinkhanen/krekels, weekdieren en mossen/korstmossen en macrofauna. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.