XY-coördinaten toevoegen met ArcMap

XY-coördinaten toevoegen met ArcMap

Een export uit het Uitvoerportaal van de NDFF bevat niet van iedere waarneming de centrumcoördinaten. U kunt deze coördinaten beschikbaar maken met behulp van ArcMap (Esri) berekenen. Hieronder wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Stap 1. Maak een export in het NDFF Uitvoerportaal

Maak een Shape File-export van de resultaten van een zoekopdracht in het NDFF Uitvoerportaal. Er wordt een zip-bestand gemaakt. Pak het zip-bestand uit op de gewenste locatie op uw pc.

Stap 2. Open de export in ArcMap

Open de Shape File in ArcMap met de Add Data-knop basisproject.mxd_-_ArcMap_-_ArcInfo_10-9-2012_153754.jpg . U krijgt nu de waarnemingen als vlakken in beeld.

basisproject.mxd_-_ArcMap_-_ArcInfo_10-9-2013.jpg

 

Stap 3. Open de tabel

Klik met de rechtermuisknop op de naam van de Shape File (v_export) en kies vervolgens de optie Open Attribute Table.

1-Vastleggen_in_volledig_scherm_10-9-2012_163510.jpg

 

Stap 4. Voeg velden toe

Voeg nieuwe velden toe aan de tabel via de knop linksboven de tabel en de optie Add Field.

1-Vastleggen_in_volledig_scherm_10-9-2012_163822.jpg

 

Kies een herkenbare naam (bijvoorbeeld X of Y) en het type Long Integer. Herhaal deze acties voor ieder veld dat je wilt toevoegen. De nieuwe velden worden achteraan de tabel toegevoegd.

1-Vastleggen_in_volledig_scherm_10-9-2012_163956.jpg

 

Stap 5. Bereken de coördinaten

Klik met de rechtermuisknop op de naam van het nieuwe veld en kies voor de optie Calculate Geometry (negeer de eventuele waarschuwing). Kies hier de gewenste Property (X coordinate, Y coordinate, Area of Perimeter), laat het Coordinate system ongewijzigd en kies als Unit Meters. De coördinaten worden nu in het nieuwe veld ingevuld. Herhaal dit voor alle nieuwe velden.

1-Vastleggen_in_volledig_scherm_10-9-2012_164012.jpg

1-Vastleggen_in_volledig_scherm_10-9-2012_164035.jpg

De coördinaten zijn nu aan de Shape File toegevoegd. U kunt ArcMap desgewenst afsluiten.

Tips

Excel
Als u de coördinaten in Excel wilt raadplegen kunt u na de bovenstaande handelingen ArcMap afsluiten en vervolgens het bij de Shape File behorende dbf-bestand in Excel openen. Vervolgens kunt u de tabel Opslaan als xls-bestand.

Punten weergeven
Wilt u de waarnemingen als punt weergeven in ArcMap, dan kunt u na de bovenstaande handelingen een kopie maken van het dbf-bestand en deze als tabel aan ArcMap toevoegen. Kies vervolgens met de rechtermuisknop voor Display XY data.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.