Infobladen

Alle partijen die een abonnement afsluiten op de NDFF, ontvangen gratis de informatiemap 'werken met de NDFF'. Hierin zitten een aantal bladen, die stapsgewijs toelichten hoe de meest gebruikte functies van de NDFF werken. 

 

Uitvoerportaal
Een overzicht maken van beschermde soorten in het werkgebied

Soorten in de tabel bekijken

Een export maken van de gegevens

Zoekopdrachten opslaan

Volledigheid van onderzoek bekijken

Kansenkaarten bekijken

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.